Varför presterar inte medarbetaren…?

Hur ska du som chef och ledare agera om du märker att en av dina medarbetaren inte presterar längre? Svaret är att du som chef och ledare måste engagera dig djupare i medarbetarens situation och ditt ledarskap är viktigt för att skapa ett förtroende.

Steg 1 är att placera medarbetaren i en av fem nedanstående kategorier.

Steg 2 är att ha ett samtal med medarbetaren i lugn och ro där du kontrollera att du har gjort en korrekt bedömning av vilken kategori medarbetaren befinner sig i. Samtalet ska leda till att du får reda på den underliggande orsaken till att medarbetaren har slutat att prestera.

Steg 3 är att sätta tydliga mål och ge tydliga instruktioner på vad du förväntar dig att medarbetaren ska prestera.

Steg 4 är att ha frekventa återkopplingssamtal med medarbetaren där du känner av i vilken riktning medarbetaren är på väg i.

Fem kategorier:

Det finns fem kategorier en medarbetare kan befinna sig i om medarbetaren inte presterar. Jag beskriver dem här nedan.

Ny anställd: Medarbetaren är ny på sin tjänst och presterar under snittet för nyanställda, varför? Kontrollera att den nya medarbetaren har fått den utbildning, introduktion samt de instruktioner som hör till arbetsuppgiften och tjänsten. Har medarbetaren en fadder på företaget de två första veckorna? En fadder ska vara en medarbetar som jobbar eller har jobbat med just de uppgifterna som den nya medarbetaren ska utföra.

Ändrade arbetsmetoder och tjänster: Under denna kategorin befinner sig oftast medarbetaren som har jobbat en längre tid på företaget. Medarbetaren har tappat sin motivation på grund av att företaget har förändrats. Förändringen kan vara att företaget har genomgått en organisatorisk förändring där olika tjänster har försvunnit och nya tillkommit eller kanske har företaget ändrat sina arbetsmetoder t ex för att man har köpt in nya maskiner eller program. Kontrollera att medarbetaren har fått den introduktion, utbildning samt de instruktioner som hör till arbetsuppgiften och tjänsten.

Förbigången: Det är lätt för en anställd att hamna i denna kategorin om du som chef inte ser upp. Den anställde känner sig förbigången av sina kollegor när det gäller t ex löneutveckling, befordringar, arbetsuppgifter eller utbildningsmöjligheter. Ett tecken på att motivation har försvunnit på en medarbetar i denna kategorin är att medarbetaren presterar endast till den grad som medarbetaren anser att han får ersättning för. I denna situationen är det viktigt att sätta sig i lugn och ro med medarbetaren och samtala om hur du upplever situationen. Det är viktigt att du gör ett bra förarbete innan samtalet där du kontrollerar om medarbetaren har sökt någon tjänst som gick till någon annan eller hur senaste lönesamtalet gick, utbildning m.m. Medarbetaren kanske inte har fått någon förklaring varför inte medarbetaren fick den sökta tjänsten? En förklaring och tydliga instruktioner och mål på vad du förväntar dig av medarbetaren är ett måste. Ha frekventa återkopplingssamtal med medarbetaren för att kunna snappa upp var medarbetaren befinner sig och i vilken riktning.

Trötter: Medarbetaren är inte längre lika pigg som innan. Detta kan beror på försämrad hälsa eller privata problem. Det kan även bero på att medarbetaren inte trivs på jobbet längre. Det kan t ex vara att medarbetaren inte kan samarbeta med vissa kollegor eller dig som chef. Det du måste göra som chef  och ledare är att ta reda på vad det är som gör att medarbetaren har blivit trött och saknar energi. Detta gör du genom ett samtal med medarbetaren.

Saknar utmaning: Medarbetaren är kanske överkvalificerad för den arbetsuppgift som medarbetaren är tilldelad. Medarbetaren gör ett bra jobb men med tiden kommer medarbetaren att prestera mindre och mindre. Det du ska göra är att ha ett samtal med medarbetaren och ta reda på hur medarbetaren känner sig och vad du som chef kan gör så att det blir bättre. Informera medarbetaren om utvecklingsmöjligheter på företaget.

Du måste vara inloggad för att kommentera