Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp

Ledningsgruppen måste ha en förståelse för vilka förväntningar de medarbetaren och chefer har som inte sitter med i ledningsgruppen. En medlem i en ledningsgrupp kan ha en helt annan verklighetsuppfattning än sina kollegor och då är det fakta som visar vilken uppfattning som är närmst verkligheten.

 

ledningsgrupp

 

Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp är:

  • att ledningsgruppen har en strategi, en tanke om framtiden och vart företaget är på väg.
  • att ledningsgruppen agerar i frågor som medarbetaren och chefer upplever att de inte har några befogenheter att agera på.
  • att ledningsgruppen har analyserat grundligt hur ledningsgruppens beslut och arbetssätt påverkar resten av företaget.
  • att ledningsgruppen arbetar på ett övergripande sätt.
  • att ledningsgruppen tar genomtänkta beslut och förankrar besluten.
  • att ledningsgruppen har en dialog med medarbetaren och chefer.

.

Du måste vara inloggad för att kommentera