Vanliga fel en ledningsgrupp gör

Vanliga fel en ledningsgrupp gör:

  • Tar på sig uppgifter som inte är övergripande vilket leder till att ledningsgruppen får mycket att göra och besluta om, vilket egentligen inte ska ligga på deras bord
  • Tar beslut under tidsbrist som nästan alltid leder till beslut som inte är riktigt genomtänkta.
  • Ledningsgruppen upplever det som motstånd mot förändringar när de som berörs av besluten ställer frågor. Oftast är det väldigt bra frågor som har sitt utgångsläge från en känd verklighet. Ställs det frågor har ledningsgruppen inte lyckats med att förankra sitt beslut.
  • Att förankra ett beslut är inte lika med att sätta upp ett anslag och maila berörda parter.
  • “trycker ut” beslut i organisationen som har tagits i tidsnöd och utformats dåligt.
  • Ett beslut som inte är förankrat i organisation kommer i bästa fall att genomföras på ett dåligt sätt och i sämsta fall inte genomföras överhuvudtaget. Tänk på att brist på motivation och engagemang beror på stor del på brist på dialog och upplevt förtroende.

 

management_team

Du måste vara inloggad för att kommentera