Vad gör en ledningsgrupp…?

Det finns en gemensam nämnare för vilka uppgifter en ledningsgrupp har. De övergripande uppgifterna för en ledningsgrupp är de samma oberoende om vilken bransch eller på vilken nivå ledningsgruppen verkar på, lokalt eller på företagsledningsnivå.

ledningsgrupp

 

Gemensamma övergripande uppgifter är:

  • Ta fram en omvärldsanalys
  • Utforma huvudfrågor och strategier för dessa
  • Utforma en strategisk affärsplan samt att ha både ett strategiskt och ett operativt effektivitetsperspektiv
  • Utforma och utveckla principer för ledningen av organisationen samt metoder för ledningsarbetet
  • Uppföljning av verksamhetens övergripande nyckeltal
  • Genomföra förändring som behövs utifrån de problem som har identifierats
  • Spridda information om framtida genomföranden av fattade beslut samt säkerställa att det är förankrat hos berörda parter
  • att utvärdera hur chefer som inte sitter i ledningsgruppen klarar av att genomföra de beslut som ledningsgruppen har tagit
  • att utvärdera hur beslut förankras och informatioen sprids till resten av organisationen
  • att utvärdera den egna ledningsgruppens arbete

Ledningsgruppen måste ha en förståelse för vilka förväntningar de medarbetaren och chefer har som inte sitter med i ledningsgruppen. En medlem i en ledningsgrupp kan ha en helt annan verklighetsuppfattning än sina kollegor och då är det fakta som visar vilken uppfattning som är närmst verkligheten.

 .

Du måste vara inloggad för att kommentera