Hur du lyckas med förändringar…

Som chef har du säkert upplevt att du vill genomföra en förändring i din organisation och stött på motstånd. Detta motstånd är helt naturligt. Så fort du ändrar en rutin eller ett arbetssätt kommer du stötta på motstånd. Det viktiga är att du vet om vilket sorts motstånd som du möter. Det finns 8 steg i motståndstrappan.

 

Motståndstrappan

 

Om du kan placera in dina medarbetaren enskilt i denna motståndstrappan kommer du sedan steg för steg kunna driva igenom din förändring framgångsrikt!

Kom ihåg att jag gärna hjälper dig om du vill. Det är bara att skicka ett mail så är vi igång.

 

Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut

Ett beslut i sig kan vara bra men sättet att genomföra det kunde ha varit betydligt bättre. För att kunna genomföra det som ledningsgruppen har beslutat om måste berörda parter känna ett förtroende för sin ledningsgrupp samt uppleva att de får sin röst hörd. Att genomföra ett beslut vilar på två stora och viktiga steg.

  • Förtroende för ledningsgruppen att fatta genomtänkta beslut.
  • Sättet hur det ska genomföras.

Oftast uppnås inte önskat resultat på de beslut som ledningsgruppen har tagit. En anledning till detta är att ledningsgruppen även har beslutat om hur och på vilket sätt beslutet ska genomföras på. Enligt mig ska en ledningsgrupp ange beslutets önskade effekter och överlåt i så stor utsträckning som möjligt till organisationens medarbetare att finna de bästa vägarna för hur beslutet ska genomföras.

Att lyckas med genomförande krävs det att beslutet som tas ska baseras på fakta och vara genomtänkt. Under själva beslutsprocessen ska berörda parter ha fått sin chans att säga sitt, med andra ord ha en dialog. Låt sedan utformningen och arbetssättet till hur beslutet ska genomföras i praktiken till de medarbetaren och chefer som ska genomföra det.

Ledningsgrupp

3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet

Chefskapet och ledarskapet i framgångsrika förändringsprojekt har tre saker gemensamt. Chefen kunde förena sina egna personliga och yrkesmässiga mål till förändringsprojektets mål. Chefen samarbetade med andra chefer inom andra avdelningar, och andra funktioner och skapade bättre samspel med sitt ledarskap. Cheferna i framgångsrika förändringsprojekt använde sitt goda ledarskap och såg till att personerna som deltog i projektet var engagerade och upplevde sig själva som delaktiga i satsningen fullt ut.

change

MÅLEN
Det är viktigt att samtliga inblandad är överens om förändringsprojektets mål. I första stadiet ser du till att chefen och/eller projektledarens värderingar ligger i linje med förändringsprojektets mål.

DELAKTIGHET
I nästa steg skapas det team där personer från olika avdelningar och funktioner är delaktiga. Detta teamet skriver sedan tillsammans en åtgärdsplan för förändringsprojektet. Eftersom teamet har, i högst grad, varit med och tagit fram åtgärdsplanen skapar du ett större engagemang och ökar chansen att det blir ett framgångsrikt förändringsprojekt.

MANDAT
En chef som ska leda ett projekt framgångsrikt måste ha mandat att genomföra åtgärder inom projektet och givetvis hållas ansvariga om det inte lyckas.

.