Tag: förändringsarbete

Hur du lyckas med förändringar…

Motståndstrappan

Som chef har du säkert upplevt att du vill genomföra en förändring i din organisation och stött på motstånd. Detta motstånd är helt naturligt. Så fort du ändrar en rutin eller ett arbetssätt kommer du stötta på motstånd. Det viktiga är att du vet om vilket sorts motstånd som du möter. Det finns 8 steg …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://ledarskapsteknik.se/hur-du-lyckas-med-forandringar/

Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut

Ett beslut i sig kan vara bra men sättet att genomföra det kunde ha varit betydligt bättre. För att kunna genomföra det som ledningsgruppen har beslutat om måste berörda parter känna ett förtroende för sin ledningsgrupp samt uppleva att de får sin röst hörd. Att genomföra ett beslut vilar på två stora och viktiga steg. …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://ledarskapsteknik.se/sa-har-lyckas-din-ledningsgrupp-med-genomforandet-av-ert-beslut/

3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet

Chefskapet och ledarskapet i framgångsrika förändringsprojekt har tre saker gemensamt. Chefen kunde förena sina egna personliga och yrkesmässiga mål till förändringsprojektets mål. Chefen samarbetade med andra chefer inom andra avdelningar, och andra funktioner och skapade bättre samspel med sitt ledarskap. Cheferna i framgångsrika förändringsprojekt använde sitt goda ledarskap och såg till att personerna som deltog i …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://ledarskapsteknik.se/3-tips-om-hur-du-lyckas-med-forandringsarbetet/