SWOT-analys – Så här gör du…

Jag tänker förklara i detta inlägg hur du som affärsutvecklare kan göra en förenklad SWOT-analys.

Genom att du gör en SWOT-analys kartlägger du ditt företags styrkor, svagheter, hot och de möjligheter som finns internt och externt. SWOT-analysen är en av affärsutvecklarens bästa verktyg för att kunna utveckla verksamheten och företaget.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och hot.

SWOT-analysen är ett verktyg som hjälper dig att:
1. Kartlägga och synliggör de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan ha betydelse för ditt företag.
2. Få fram material som kan användas som informations- och diskussionsunderlag för vad som bör göras.
3. Få fram ett underlag för dig när du ska formulera ditt företags kommunikationsbudskap.
4. Förutse frågor du kan komma att få från journalister och övriga målgrupper.

Exempel på hur en förenklad Swot-analys kan se ut för en restaurang:

Börja med att öppna ett tomt dokument och skriv ner dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns.

swot_restaurang

Nästa steg

Efter det att du har sammanställt SWOT-analysen så ser du mycket tydligare vad du och ditt företag behöver jobba mer med. Du kan fortsätta arbetet med att se över hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas samt hur ditt företag ska göra för att minska svagheter och bemöta de hot som du har hittat.

Du ska nu ställa de här frågorna:

  • Vad ska vi göra för att förbättra våra styrkor?
  • Vad ska vi göra för att minimera/eliminera våra svagheter?
  • Vad ska vi göra för att ta tillvara på våra möjligheter?
  • Vad ska vi göra för att förebygga och neutralisera hoten?
  • Vilka frågor ska vi prioritera?

Du har nu kommit en bit på vägen när det gäller att affärsutveckla ditt företag!

Låter det krångligt?

Skicka ett mail till mig så hjälper jag dig!
andre.sjoberg@ledarskapsteknik.se

.

Du måste vara inloggad för att kommentera