Så här missar du företagets mål bäst

Jan-Erik Lundström har skrivit boken  “Målburen – Konsten att lyckas med målstyrning”. I boken ger han fem tips på hur du ska göra för att INTE lyckas med din målstyrning.

  • Håll verksamhetens mål och vision hemliga.
  • informera inte hur det går för företaget.
  • lämna absolut inte över något ansvar eller några befogenheter till personalen.
  • se till att samtliga beslut tas av dig.
  • ignorera kunderna och koncentrera dig enbart på ert interna arbete.

Styrning