«

»

Skriv ut detta Inlägg

Så här genomför du ett lyckat medarbetarsamtal

Som chef och ledare är det viktigt att man har en relation till medarbetarna och denna relation bygger du med ditt ledarskap. Samtal är en mycket viktigt del av att skapa en relation som bygger på tillit och respekt. På många företag kallar chefen en medarbetare till samtal endast då medarbetaren har gjort något som strider mot företagets regelverk eller policy. På detta sättet skapar man ingen bra och hållbar relation till sina medarbetaren. En medarbetar ska ha återkoppling på den prestation medarbetaren har gjort. Medarbetaren ska få återkoppling på de saker han gjort som är bra och få konkreta förslag på de områden medarbetaren ska utveckla.

När du har ett samtal med en medarbetare är det viktigt att det bara är du och medarbetaren och att ni sitter ner i lugn och ro. Du ska även ha ett syfte med det samtal du har med medarbetaren. Det kan vara något så enkelt som: syftet med samtalet är att jag ska ge medarbetaren beröm för den goda insatsen medarbetaren gjorde igår när vi hade elavbrott. Eller det kan vara att du vill ha reda på en sak som medarbetaren själv tycker att medarbetaren gjorde bra förra veckan/månaden.

Permalänk till denna artikel: http://ledarskapsteknik.se/sa-har-genomfor-du-ett-lyckat-medarbetarsamtal/