«

»

Skriv ut detta Inlägg

Framgångsrik affärsutveckling – vill, kan och får

 

Som affärsutvecklare är det viktigt och vara medveten om de grundläggande ramarna som finns för en framgångsrik affärsutveckling. Affären måste bygga på det vi vill, kan och får. Om vi tar och går igenom dessa tre områden var för sig så kommer det bli lättare och förstå helheten, vi börjar med vad vi vill.

VILL
Det är ledningen som har en viljeinriktning som sannolikt tar sig uttryck i företagets vision. Att veta vad vi vill är nödvändigt för att överhuvud taget veta vart vi ska. Men det räcker inte med att bara vet vad vi vill utan vi måste även veta vad vi kan.

KAN
Vad vi kan får vi reda på från vår SWOT-analys. SWOT-analysen kartlägger företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter och med hjälp av SWOT-analysen vet vi vad vi kan.

FÅR
Nu vet vi vad vi vill och vad vi kan och då är nästa steg att ta reda på vad vi får göra. Det som bestämmer vad vi får göra är lagar, branschregler och inte minst affärsetiska normer, som gör en del strategier oanvändbara.

Genom att ta reda på vad företaget vill, kan och får göra kan du ta fram realistiska strategier och få en framgångsrik affärsutveckling.

Låter det krångligt?

Skicka ett mail till mig så hjälper jag dig!
andre.sjoberg@ledarskapsteknik.se

Affärsutveckling

Permalänk till denna artikel: http://ledarskapsteknik.se/framgangsrik-affarsutveckling-vill-kan-och-far/