Få medarbetarna att göra det du vill… del 2

1. Den sociala arbetsmiljön.

Tänk dig in i dina anställdas situation. Hur ser dem på och hur agerar dem på tilltal, värderingar, möten, konflikter, beteende, attityder, umgängesformer, relationer med övriga medarbetaren och samtal? Hur ser belöningssystemet ut? Finns det tydliga och nedskrivna riktlinjer och policys? Har medarbetarna en arbetsbeskrivning?

2. Den fysiska arbetsmiljön

Denna punkten är den som de flesta chefer och ledare tycker är enklast att få svar på. Här gäller det att analyser den fysiska miljön såsom möblering, utrustning, uniformer, användning av lokaler och lokalernas utformning och utsmyckning. Hur uppfattar dina medarbetaren allt detta? Hur ser lunchrummet ut? Vilka färger har väggarna? Vilken typ av möbler finns det och varför? Ger den fysiska miljön rätt förutsättningar för dina medarbetaren att lättare nå de beteende mönster, attityder och värderingar som leder till företagets mål och visioner?

3. Informationsmiljön

Under punkt tre ska du besvara frågorna hur ser informationsflödet ser ut på ditt företag. Detta handlar om samtal, möten, posthantering till mail. Vem är avsändare och vem är mottagare? Vem får tillgång till informationen och hur framförs den och hur sänds den? Hur uppfattar mottagaren informationen? Har du effektiva möten? Vem rapporterar till vem? Hur sker rapporteringen? Hur kan ni bli effektivare? Hur hanterar ni post, mail och internet?

4. Medarbetarnas intryck och tankar

Vad tycker dina medarbetaren om sina kollegor? Vad tycker dem om ditt ledarskap och chefskap? Vad tycker dem om sin arbetsplats, om att vara lojal osv?

Har du någon fråga är det bara att maila mig!

Du hittar min mail under “Behöver du hjälp?”

.

Du måste vara inloggad för att kommentera