Varför behöver du en strategi?

Tänk OM det blir precis så som du har tänkt dig, ditt drömläge?
Vad kul, eller hur?

Då kommer frågan, vad har du tänkt dig, vilket är ditt drömläge? Det är det som är grunden i din strategi.

Enligt min erfarenhet är strategier något som många tycker är jobbigt att arbeta med eller att det är endast något för den högsta ledning.

Vill du att ditt företag eller din avdelning ska lyckas?
Ja, svara du förmodligen. Men vad menar du då med att lyckas? Lyckas med vad?

Om du har en vision, strategi och delmål så vet du vad det är som du vill lyckas med. Det skapar en tydlighet för din organisation att veta vad företaget eller avdelningen vill uppnå.

Du har säker hört detta flera gånger tidigare att du och dina medarbetare måste ha en helhetsbild av verksamheten och tänka långsiktigt. Men varför är det så viktigt att ha en helhetsbild och tänka långsiktigt?

Förenklat kan jag beskriva det på följande sätt:

  • Vision – Det är företagets absoluta drömläge
  • Strategi – Det är vad vi gör, i vilken riktning, vi följer för att förverkliga vår vision
  • Mål – Det är vad vi måste uppnå längst vägen för att förverkliga vår vision

vision

Om du inte vet ditt drömläge hur ska du då veta i vilken riktning du ska leda företaget eller dina medarbetaren och om du inte vet vilken riktning hur vet du då vilka mål du ska sätta? Jag har träffat många små- och medelstora företag där de har satt mål på vad de vill uppnå. När vi sedan har satt oss ner för att gå igenom målen och se vad de ska leda till, i vilken riktning företaget styr mot, finner vi direkta motsättningar i deras mål. Detta inträffar därför att man har satt mål utan stöd från någon strategi. Man har nämligen börjat med att sätta mål och inte haft “tid” att ta fram en vision och strategi. Behöver jag säga att företagen har visat både ett bättre ekonomiskt resultat och en bättre arbetsmiljö framför allt för ökad tydlighet efter att en vision, strategi och mål har skapats.

Många av de chefer och företagsledare jag har träffat har några saker gemensamt när det gäller vision- och strategi arbetet: 

  • Man upplever att man lider av tidsbrist för att kunna arbeta med vision och strategi.
  • Det är ingen som efterfrågar en vision och strategi, inte ens din närmste chef.
  • Man upplever att man mår bäst när man kan påvisa vad man har gjort med en lång lista som man har bockat av. Det är inte lika lätt att bocka av tankearbete, din chef kanske till och med inte har någon förståelse för vad tankearbete är bra för.
  • Du arbetar operativt. Svarar på mail, telefonsamtal möter medarbetaren på ditt kontor. Det är dessa saker som du tycker påvisar att du gör ditt jobb och levererar resultat.

Operativa uppgifter kommer till dig men strategiska uppgifter måste du driva medvetet. Om du inte jobbar med strategiska frågor kommer dina dagar att handla till stor del om att rycka ut på så kallade brandkårssläckningar.

 

Vad är affärsutveckling…?

Affärsutveckling handlar om strategi och är nyckeln till framgång för dig och ditt företag. Genom att ha en helhetssyn på omvärlden, marknaden, konkurrenterna, ditt företaget och dess affärer kan du skapa en långsiktig lönsamhet. För att lyckas med din affärsutveckling måste du ha ett långsiktigt marknadsperspektiv i dina tankarna.

Orden strategi och taktik kommer från den militära världen. Strategin syftar till att vinna kriget och taktik syftar till att vinna slaget. Med andra ord måste du behärska eller omge dig med personer som behärskar både strategi och taktik.

Att se in i framtiden är vad affärsutveckling handlar om och i rätt tid ta fram en strategisk inriktning som överensstämmer med den framtida utvecklingen. Detta är svårt speciellt när ägarna till företaget vill ha kortsiktig lönsamhet men det är dock inte omöjligt.

Undrar du över något så hjälper jag dig gärna!

au_nyckel