Så här behåller du nyckelpersoner

Att behålla duktiga och drivna medarbetaren i företaget är en viktig del av ditt ledarskap. Dessa medarbetarna kallas även nyckelpersoner och är väldigt värdefulla för företagets utveckling. Den yngre generationen av medarbetaren har ett annat förhållningssätt till arbete än vad den äldre generationen har. Den yngre generationen vill inte bara tjäna pengar utan ställer stora krav på personlig utveckling samt så vill de ha utmanande arbetsuppgifter. Här nedan ser du de tio viktigaste punkterna du bör följa för att skapa en miljö som tilltalar nyckelpersoner:

  • Tydlighet: Var tydlig med varför medarbetaren ska jobba med dig. Nyckelpersoner drivs av att jobba med chefer och ledaren som de kan lita på och lära sig av.
  • Personlig utveckling: Nyckelpersoner vill investera i sig själv och då genom personlig utveckling. Du måste se till så att det finns en utvecklingsplan för medarbetaren.
  • Bekräftelse: Nyckelpersoner vill ha bekräftelse på att de är viktiga för företaget.
  • Satsa: Våga satsa på en medarbetare som absolut inte får lämna företaget, trots att personen har endast en lite erfarenhet av att ha en ledande position.
  • Tydliga krav: Ställ tydliga krav på nyckelpersonen om vad företaget förväntar sig att personen ska prestera och leverera.
  • Erfarenhets utbyte: Nyckelpersoner inspireras och ta del av andras erfarenheter.
  • Delmål: Dela upp målen i mindre tydliga delmål. Nyckelpersonen får på detta sätt en snabbare återkoppling på sitt utförda arbete.
  • Återkoppling: Nyckelpersoner är våldigt målstyrda och har en tendens att inte satsa fullt ut om deras arbete inte uppmärksammas.
  • Rätt chef: Se till så att nyckelpersonen hamnar under rätt chef.
  • Vårda relationen: Håll kontakt med nyckelpersoner som lämnar företaget. Det leder till att nyckelpersoner som är kvar känner att det inte bara är under den tiden som dem jobbar på företaget som dem uppskattas.