12 förutsättningar för att lyckas som chef

Dessa 12 punkter här nedan är något som du som chef och ledare ska kräva för att du fullt ut ska kunna utveckla ditt chefskap och ledarskap. Rätt förutsättningar är otroligt viktigt för hur stark grund du står på som chef. Om du saknar någon av nedanstående punkter bör du fundera över på varför du saknar en punkt och vad det i förlängningen kommer att leda till.

1. Du ska veta vad din chef förväntar sig av dig
2. Du ska kallas för chef om du är chef
3. Du ska ha en lön baserat på ditt ansvarsområde och din prestation
4. Du ska ha befogenheter och mandat för att kunna arbeta som chef
5. Du ska ha arbetstid som ger utrymme för att leda medarbetaren
6. Du ska ha en storlek på din personalgrupp som är hanterbar
7. Du ska få stöd från din chef i svåra situationer
8. Du ska ha utvecklingssamtal med din chef
9. Du ska ha karriärsutveckling som en del av arbetet
10. Du ska utvärderas som ledare
11. Du ska utvärderas som chef
12. Du ska ha utrustning som baseras på ditt ansvarsområde och mål

managment

 

 

 

Utveckla andra

En viktig del i ett bra ledarskap är att du själv har vuxit och utvecklats. När du är en ledare måste du hjälpa andra att utvecklas och växa. Det är inte ledarens uppgift att utveckla medarbetaren utan ledaren ska hjälpa medarbetaren att utveckla sig själv.

Den brittiska poeten Christopher Logue skrev om ledarskap:

Come to the edge
It`s too high

Come to the edge
And they came
And he puched
And the flew

I boken Ledarskap – 200 råd av Percy Barnevik (Sanoma Utbildning, 2013) finns det en bra beskrivning på vad ledarskap är:

Framgång kräver större insatser än vad de flesta medarbetare vill satsa, men inte mer än de är kapabla till. Skillnaden är ledarskap

.