Kategori: 3 tips om…

Ledarskapsteknik.se - Ledarskap för en god affärsutveckling

3 tips om olämpliga ledaren

En bra ledare ska låta sina medarbetaren utveckla sig själva. Den kinesiska filosofen Lao Zi som var verksam runt 600 talet f.Kr skrev: ”En ledare är bäst när man knappt vet att han existerar. Inte så bra när folk lyder och hyllar honom. Sämst när folk hatar honom.” Vanliga fallgropar när man utser en ny…
Läs mer

3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet

Chefskapet och ledarskapet i framgångsrika förändringsprojekt har tre saker gemensamt. Chefen kunde förena sina egna personliga och yrkesmässiga mål till förändringsprojektets mål. Chefen samarbetade med andra chefer inom andra avdelningar, och andra funktioner och skapade bättre samspel med sitt ledarskap. Cheferna i framgångsrika förändringsprojekt använde sitt goda ledarskap och såg till att personerna som deltog i…
Läs mer

3 tips på hur du motiverar vid dålig prestation

Att en medarbetare tappar motivation och inte presterar lika bra som innan är något du som chef och ledare måste agera på. Problemet kommer inte att lösa sig själv och det är en dela av ditt chefskap och ledarskap att ta tag i situation. Här kommer tre tips på vad du ska tänka på: Historik. Har…
Läs mer

3 tips om tillsägelse

Som chef är det inte frågan OM du kommer att få ge en tillsägelse utan frågan är NÄR. När du ger en tillrättavisning är det viktigt att du använder ditt chefskap tydligt men även att du använder ditt ledarskap. Många tycker att det känns obehagligt och drar sig för att ge en tillrättavisning men det finns…
Läs mer

3 tips om hur du hanterar brådskande ärenden

Vi lever i en värld där en enkel knapptryckning kan göra att något upplevs som väldigt brådskande. Nästa gång du får e-mail med det lilla röda utropstecknet, prova dessa tre tipsen för att bestämma hur du ska bemöta:   Tolka. Anta inte att ”brådskande” betyder just nu. Prata med din chef, medarbetar eller din kund om…
Läs mer

3 tips om beslut som hjälper dig spara tid och pengar

Många chefer litar på sin magkänsla när dem fattar viktiga beslut, vilket ofta leder till dåliga resultat. Ta beslut baserat på fakta för att spara pengar och tid. Inför en kultur på din arbetsplats som innebär att det man säger måste man kunna bevisa med fakta. Här är tre sätt att införa faktabaserade ledningen på…
Läs mer

3 tips om personer du bör undvika när du bygger ditt nätverk

Att skapa ett engagerat nätverk med drivna personer är viktigt. Om du inte ser upp kan vissa typer av nätverk stjälpa dig i stället för att hjälpa dig. Tricket är att identifiera och undvika tre sorter av personer i ditt nätverk. Här är tre sorter personer att undvika:   Klonen. Denna person är en kopia…
Läs mer

3 tips om konfliktlösning

Det är inte frågan OM du som chef kommer att få lösa en konflikt som uppstår. Det är frågan om NÄR du kommer att få lösa en konflikt. Det finns tre punkter som du då ska komma ihåg för att kunna lösa konflikten på ett smidigt sätt, tänk på att du måste både använda ditt…
Läs mer