Är du chef eller ledare…?

Svaret på den frågan är att du måste vara både chef och ledare för att uppnå de resultat du vill. Det är viktigt att du vet vilken skillnad det är mellan att agera som chef eller ledare. Du ska nämligen utvärderas av din chef inom både ditt chefskap och ledarskap.

Man kan väldigt förenklat säga att chefskap handlar om att säga till medarbetaren vad de ska göra och sätta upp regler och ledarskap handlar om att få medarbetaren motiverad att följa det.

Chefskap är att söka kunskap och tillämpa denna kunskap om rutiner, lagar, regler, förordningar, föreskrifter, avtal, processer m.m. Chefskap handlar om att våga agera och se till så att regler, process m.m. följs.

Ledarskap är att ha en självinsikt och att förstå sina medarbetare, gruppen och individerna i gruppen. Att förstå hur du som ledare påverkar andra och hur andra påverkar dig. För att bli en bra ledare ska du kunna mycket om gruppdynamik och hur människans psyke fungerar.

ledarskap

Ett exempel på chefskap och ledarskap:

Ett bra exempel på när vi agerar som chefer och ledare är i familjen.
En förälder säger till sitt barn att senast kl 23:30 ska barnet vara hemma. Detta är en regel och här agerar föräldern som chef. En förhandling mellan barnet och föräldern påbörjas och man kommer fram till att kl 24:00 ska barnet senast vara hemma.

Nu har du bara gjort 25 % av jobbet men det är här många chefer tror att jobbet är klart. Men det enda du som chef har gjort är att sätta upp en regel nu måste du agera som ledare och få barnet motiverad till att följa det som ni har kommit överrens om.

Permalänk till denna artikel: http://ledarskapsteknik.se/ar-du-chef-eller-ledare/