3 tips om konfliktlösning

Det är inte frågan OM du som chef kommer att få lösa en konflikt som uppstår. Det är frågan om NÄR du kommer att få lösa en konflikt. Det finns tre punkter som du då ska komma ihåg för att kunna lösa konflikten på ett smidigt sätt, tänk på att du måste både använda ditt ledarskap och chefskap.

  1. Samtal: Samtala med de inblandade enskilt. Ta aldrig samtalet där andra kan höra vad ni säger utan sitt ner i ett rum där bara ni två befinner er. Fråga vad motparten gjorde som den enskilde uppfattade som fel. Fråga sedan vad den enskilde gjorde som var rätt. Fråga sedan vad motparten gjorde som var rätt och slutligen fråga vad den enskilde gjorde som var fel. Lägg ingen värdering av det som kommer fram utan det kan du först göra när du har pratat med samtliga inblandade.
  2. Möte: Samla samtliga inblandade och förklara hur företaget ser på sina värderingar och att alla måste följa de värderingar som företaget har. Låt inte samtalet gå ut på vad han sa eller vad hon sa, prata inte om historik. Samtalet ska gå ut på att få ett svar på om samtliga inblandade härifrån och framåt kan samarbeta med varandra eller inte.
  3. Uppföljning: Efter någon vecka pratar du igen med de inblandade, enskilt, och frågar hur de tycker att de fungerar efter det senaste mötet. Detta samtalet är viktigt för det visar att du som chef ser på det inträffade som allvarligt och att du tar det på största allvar.

Permalänk till denna artikel: http://ledarskapsteknik.se/3-tips-om-konfliktlosning/