Välj rätt ledarskapsteknik

Vilken sorts ledarskapsteknik du ska förhålla dig till beror till stor del på i vilken mognadsgrad gruppen eller medarbetaren du leder befinner sig i just nu och inte var du vill att de ska befinna sig. Om sammansättningen i gruppen förändras eller om medarbetarens förutsättningar ändras måste du förändra ditt ledarskap. Det du måste ändra är hur mycket detaljstyrande och i vilken utsträckning du tar beslut. I figuren här nedan kan du på ett enkelt sätt se vilken sorts ledarskapsstil du bör ha.

 Ledarskap situation

 

Ett exempel: Om du som chef får en ny medarbetare som saknar kompetens, erfarenhet för arbetsuppgiften ska du agera efter ett ”Detaljstyrande” ledarskap. Du detaljstyr och tar samtliga beslut.

Om du däremot har en erfaren medarbetare som har kompetens men som får en ny arbetsuppgift som medarbetaren inte har utför innan ska du agera efter ett ”Beslutande” ledarskap. Du ger konkreta råd och bollar idéer med medarbetaren men du som chef tar besluten.

Om en medarbetare har kompetens och är erfaren men för att arbetsuppgiften ska bli utför krävs det samarbete med övriga kollegor ske ska du agera efter ett ”Stödjande” ledarskap. Du och medarbetaren tar beslut tillsammans. Under arbetets gång är du ett bollplank till medarbetaren.

Om medarbetaren har kompetens och är självgående agerar du efter ett ”Delegerande” ledarskap. Du delegerar genomförandet och beslutsfattandet till medarbetaren.

Du måste vara inloggad för att kommentera